PCI2.1 vs PCI2.2

 

 

 Tagze WO CO GO :

 Potreboval som rozbehať WIFI PCI kartu v starom compe

 určenom na Router . Samozrejme že katra v pohode behala v mojom

 compe , ale keď som ju strčil do routera ... ANI ťuk .

 Pozisťoval som info o mojich komponentoch a zistil som

 nekompatibilitu PCI zberníc.

 

 MB ASUS P2L97A                            PCI 2.1  2.0 /router/

 MB Gigabyte GA-7VAX1394A          PCI 2.2   

 PCI  Sparklan WL360F  prism 2.5    PCI 2.2

 

 Odmeral som  napätia na PCI slotoch pri zapnutých  PC.            à

 Našiel som si datasheet IO na WIFI karte – konkrétne Flash pamäte.

 Meraním odporu medzi napájacím pinom Flash a kontaktami na PCI

 karte som zistil napajácie kontakty karty                v tabuľke .

 Porovnaním pinov zberníc vidno , že PCI 2.1 nemá v potrebných pinoch

                 napätie  +3,3V  .

 

 Možností ako toto napätie privies na potrebne piny je niekoľko :

1.       priviesť priamo 3,3V / napr z ATX napajacieho konektora MB /

2.       vyrobiť 3,3V pomocou stabilizátora z +5V na PCI konektore MB

 

Rozhodol som sa pre variantu 1.

!!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!  Treba skontrolovať Ohm-metrom , či nie sú

piny (všetky zvýraznené) na ktoré  chceme

priviesť +3,3V náhodou spojené z GND zdroja

– merať pri odpojenom ATX konektore zdroja .

!!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!

 

Všetky piny na MB boli voľné – urobil som prepoj medzi +3,3V na ATX

a PINom A21. Karta odvtedy funguje bezchybne .

Pri prvom zapnutí MB som mal pre istotu v prepoji poistku 100mA.

 

 

Prajem všetkým experimentátorom veľa úspechov .

                                                                                               PROE

 

Upozornenie : Nepreberám žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody ,

                       všetky takéto úpravy robíte na vlastné riziko!!!!

 

Kontakt : proe@zoznam.sk

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

    60

B

 

 

 

 

 

 

 

          

 

        Zadná stena PC     -        Poloha PCI v MB

 

 

PCI 2.2

PCI 2.1

B

PIN

A

PCI 2.1

PCI 2.2

12,0

-12,0

 

1

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2

 

12,0

12,0

0,0

0,0

 

3

 

5,0

0,0

0,0

0,0

 

4

 

5,0

0,0

5,0

5,0

 

5

 

5,0

5,0

5,0

5,0

 

6

 

5,0

3,3

5,0

5,0

 

7

 

5,0

0,0

3,3

5,0

 

8

 

5,0

0,0

0,0

0,0

 

9

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

10

 

5,0

5,0

0,0

0,0

 

11

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

12

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

13

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

14

 

0,0

3,4

0,0

0,0

 

15

 

4,3

3,3

0,0

1,7

 

16

 

5,0

5,0

0,0

0,0

 

17

 

3,5

3,3

4,0

5,0

 

18

 

0,0

0,0

5,0

5,0

 

19

 

3,4

3,4

3,3

0,0

 

20

 

0,0

3,3

3,3

0,0

 

21

 

0,0

3,3

0,0

0,0

 

22

 

0,0

3,3

3,3

0,0

 

23

 

0,0

3,3

3,3

0,0

 

24

 

0,0

0,0

3,3

0,0

 

25

 

0,0

3,3

3,3

0,0

 

26

 

0,0

3,3

3,3

0,0

 

27

 

0,0

3,3

0,0

0,0

 

28

 

0,0

3,3

3,3

0,0

 

29

 

0,0

3,3

3,3

0,0

 

30

 

0,0

0,0

3,3

0,0

 

31

 

0,0

3,3

3,3

0,0

 

32

 

0,0

3,3

3,3

3,4

 

33

 

0,0

3,3

0,0

0,0

 

34

 

5,0

3,3

3,3

5,0

 

35

 

0,0

0,0

3,3

0,0

 

36

 

5,0

4,0

3,3

5,0

 

37

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

38

 

5,0

4,8

5,0

5,0

 

39

 

0,0

3,3

5,0

5,0

 

40

 

5,0

0,0

3,3

0,0

 

41

 

5,0

0,0

3,3

5,0

 

42

 

0,0

0,0

5,0

0,0

 

43

 

0,0

2,7

3,3

3,4

 

44

 

0,0

3,3

3,3

0,0

 

45

 

0,0

3,3

0,0

0,0

 

46

 

0,0

3,3

3,3

0,0

 

47

 

0,0

3,3

3,3

0,0

 

48

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

49

 

0,0

3,3

 

 

 

 

 

 

 

3,3

0,0

 

50

 

54,0

3,3

3,3

0,0

 

51

 

0,0

3,3

3,3

0,0

 

52

 

0,0

3,3

3,3

0,0

 

53

 

0,0

3,3

3,3

0,0

 

54

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

55

 

3,4

3,0

3,3

3,4

 

56

 

3,4

5,0

5,0

5,0

 

57

 

5,0

5,0

5,0

5,0

 

58

 

0,0

5,0

5,0

5,0

 

59

 

5,0

5,0

5,0

5,0

 

60

 

5,0

5,0